Verenigingen en werkgroepen

SBPN

https://cluster010.ovh.net/~sbpnghmr/

—————

NAREDI

NAREDI
https://www.naredi.be/ NAREDI is het officiële aanspreekpunt bij diverse Belgische overheden en stakeholders van de voedingssupplementenindustrie. NAREDI waakt zowel over de verdediging van de sector als over het degelijk en goed informeren van haar leden en de consument. Op Europees vlak heeft...

—————

't herboristenclubje-forum

't herboristenclubje-forum
https://www.herborist.freebb.be/ eerst aanmelden om lid te worden

—————

Vlaamse herboristen vereeniging

Vlaamse herboristen vereeniging
https://www.herboristen.be/

—————

De Brandende Netel

De Brandende Netel
  https://www.vtbkultuur.be/page?orl=3378&ssn=&lng=1&pge=6901 Werkgroep "De brandende netel" wil een stuwende kracht zijn om iedereen beter en bewuster te informeren over de omgang met kruiden. Dit uit zich in de organisatie van studieavonden voor het brede publiek, studieavonden...

—————