Werking van planten en IS per stelsel

Kruiden en IS met werking naar de huid

Los op:  Beschrijf 5 planten met een werking naarde huid: a.      Botanische naam b.      Gebruikte plantendeel c.       Werking d.      Hoofdinhoudsstoffen met hun...

—————

Kruiden en IS met een werking naar het hart- en bloedvatenstelsel

  .............................................                              

—————

Kruiden en IS met een werking naar het bewegingsstelsel

Beschrijf 5 planten met een werking naar het bewegingsstelsel: a.      Botanische naam b.      Gebruikte plantendeel c.       Werking d.      Hoofdinhoudsstoffen met hun...

—————

Kruiden en IS met een werking naar het lymfestelsel

Beschrijf 4 planten met een werking naar het lymfestelsel: a.      Botanische naam b.      Gebruikte plantendeel c.       Werking d.      Hoofdinhoudsstoffen met hun...

—————

Kruiden en IS met werking naar het hormonaalstelsel

Maak een lijstje van planten met een duidelijke abortificerende werking. leg uit welke IS hier verantwoordelijk voor is. Welke groepen inhoudsstoffen hebben een invloed op geslachtshormonen? Verklaar. Met welke interacties dien je voorzichtig te zijn bij het innemen van...

—————

Kruiden en IS met werking naar het ademhalingsstelsel

Zijn de volgende beweringen juist of fout? Argumenteer je keuze. een herborist heeft geen middelen ter beschikking ter behandeling van een virale infectie. Echinacea neem je best preventief in kuren van 3 maanden Syzigium aromaticum kan je aanwenden bij astma    Welk effect...

—————

Kruiden en IS met werking naar het excretiestelsel

Als herborist lees je volgende beweringen in een vulgariserend tijdschrift:welke zijn correct en welke foutief? Licht toe. Wens je vlaszaad te gebruiken als stoelgangsregulerend middel, dan hoef je het niet te malen. Alle tanninen werken als anti-diarreicum. Iemand die 5 dagen geen stoelgang...

—————

Kruiden en IS met hun werking naar het Zenuwstelsel

  In welke planten vind je thujones? (met dank aan Greetje) Beschrijf 5 planten met een werking naar het zenuwstelsel: a.      Botanische naam b.      Gebruikte plantendeel c.      ...

—————

Kruiden en IS met werking naar het spijsverteringsstelsel

  1.      Benoem 3 planten met een carminatief effect. 2.      Voor welke kwalen kan je een carminativum inzetten? 3.      Beschrijf 5 planten met een werking naar het verteringsstelsel: a.     ...

—————